תקנון ותנאי שימוש - הרצאות

 1. תקנון זה חל על הרצאות המטיילים על אוסטרליה וניו זילנד המועברות ע"י ניצן אנגלנדר.
 2. התשלום להרצאות המטיילים יתבצע באמצעות מערכת הרישום להרצאות בלבד.
 3. מוסכם ע"י המטייל/לקוח כי פרטיו האישיים יישמרו ע"י המרצה במערכת ייעודית ומאובטחת, ותותר שליחת חומרים פרסומיים ומקצועיים לאחר ההרצאה.
 4. יובהר, כי לא תותר כניסת מטייל/לקוח שאינו נרשם ושילם מראש עבור ההרצאה.
 5. מטייל/לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בהרצאה יוכל לקבל זיכוי מלא עד 7 ימים לפני מועד ההרצאה בניכוי 10% מעלות העסקה.
 6. מטייל/לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בהרצאה בין 48 שעות ל-7 ימים לפני מועד ההרצאה, יוכל לקבל החזר בניכוי 30% מעלות העסקה.
 7. מטייל/לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בהרצאה מתחת ל-48 שעות לפני מועד ההרצאה, אינו זכאי להחזר כספי.
 8. יובהר, כי אי הגעה להרצאה ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיפים 2-4 לעיל.
 9. מכירת הכרטיס ע"י הקונה לקונה חדש מותרת, זאת בכפוף למילוי פרטים אישיים ע"י הקונה החדש לצורך בקרת כניסה.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
  במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
 11. לקוח החפץ בהחזר באמצעות העברה בנקאית – מחויב להעביר את פרטי חשבון הבנק שלו במייל למרצה, לא יאוחר מ-7 ימים לאחר ההרצאה – ניתן לבצע העברה גם ב-BIT (נא לציין בבקשת ההחזר).
 12. למען הסר ספק, המרצה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני על תכני ההרצאה.
  אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מההרצאה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

לראש העמוד