תקנון ותנאי שימוש - פגישות ייעוץ

תקנון זה חל על פגישות ייעוץ בהתאמה אישית לאוסטרליה וניו זילנד המועברות ע"י ניצן אנגלנדר (להלן: "מספק השירות").

ייעוץ הטיולים בהתאמה אישית לאוסטרליה וניו זילנד ניתן ע"י ניצן אנגלנדר, יועץ תיירות מורשה החבר בהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל, IATA מספר 37-2-0205-6.

בחתימתך על מסמך זה, הנך מקבל את תנאי השימוש ומצהיר/ה כי תפעל/י לפיהם.

כל חריגה מתנאי השימוש מהווה עילה לתביעה בבית המשפט.

  1. התשלום לפגישת ייעוץ יתבצע במעמד הפגישה. ניתן לשלם בכל אמצעי תשלום למעט אשראי.
  2. מוסכם ע"י המטייל/לקוח (להלן: "מקבל השירות"), כי פרטיו האישיים יישמרו ע"י מספק השירות במערכת ייעודית ומאובטחת.
  3. מוסכם ע"י מקבל השירות כי תותר שליחת חומרים פרסומיים ומקצועיים לאחר פגישת הייעוץ.
  4. מוסכם כי תהליך תיאום הפגישה יתבצע באמצעות מערכת לתיאום פגישות – על מקבל השירות להודיע מראש (ניתן אוטומטית באמצעות מערכת התיאום) במידה וחל שינוי מצדו, העלול להשפיע על קיום הפגישה במועדה.
  5. מוסכם כי מחיר חבילת ייעוץ הינו ליחיד או זוג בלבד.
  6. מוסכם כי על כל משתתף נוסף בפגישת הייעוץ, ייגבה סכום של 100 ש"ח לפגישה ועוד 50 ש"ח עבור כל שעה נוספת.
  7. מוסכם כי במקרה וזמן הפגישה התארך מעבר ל-120 דקות, ייגבה סכום נוסף עבור כל שעת ייעוץ או חלקה היחסי בתעריף של 250 ש"ח לשעה.
  8. למען הסר ספק, מספק השירות הינו בעל זכויות הקניין הרוחני על תכני הפגישה. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מתכני הפגישה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מספק השירות, לרבות סיסמת הגישה למערכת הייחודית לתיקי טיול ומסלולים שלדיים.
  9. ידוע למקבל השירות כי כל הנכתב או הנאמר בפגישת הייעוץ או לאחריה הינו בגדר המלצה בלבד.
  10. מספק השירות ינקוט בכל האמצעים שלרשותו על מנת לוודא את אמיתות המידע ויעשה את כל המאמצים ליידע את מקבל השירות בכל טעות/מידע חדש שיתקבל.
  11. למספק השירות אין כל אחריות לגבי שינוי מחירים או זמני פעילות של אטרקציות או פעילויות הנמצאות בארץ היעד ולא יישא בעלויות נוספות שנגרמו כתוצאה משינויים אלו.
  12. למספק השירות אין כל אחריות לגבי נזק או פגיעה ברכוש/גוף שייגרמו כתוצאה משימוש/יישום של המלצה שנמסרה על ידו בתהליך הייעוץ.
  13. במהלך פגישת הייעוץ, מקבל השירות יכול לרכוש מוצרים נוספים בעלות שאינה כלולה במחיר הפגישה/חבילה הבסיסי – מספק השירות יכין ויערוך את המוצר המבוקש על פי סיכום פגישת הייעוץ וישלח אותה במייל למקבל השירות תוך 14 ימי עסקים, בכפוף להעברת תשלום.
  14. הואיל ומקבל השירות יהיה מעוניין לקבל את המוצרים המשלימים בתוך זמן הקצר מ-14 ימי עסקים, יהיה עליו לשאת בעלות נוספת של 100 ש"ח נוספים מעבר לעלות החבילה.
  15. שינוי בתכנית המסלול הינו שינוי הגורר שינוי מבני במסלול שלדי/תיק הטיול שנבנה במיוחד עבור מקבל השירות.
  16. שינוי ראשון בתכנית המסלול אשר יגרור שינוי במסלול שלדי/תיק טיול הינו ללא עלות נוספת.
  17. כל שינוי בתכנית מעבר לשינוי הראשון, יתומחר לפי שעות העבודה הנדרשות.
  18. באחריות מקבל השירות להעביר למספק השירות את פרטי הטיסות הבינלאומיות והפנימיות.
  19. מספק השירות ישמור על פרטיות מקבל השירות ולא יפרסם שום מידע אודותיו, לרבות שמו, תמונתו ופרטיו האישיים, אלא אם קיבל את הסכמתו המפורשת לכך (בכתב או בע"פ).
  20. מקבל השירות יוכל לממש הטבה בסך 200 ש"ח לרכישת כרטיס טיסה במשרד הנסיעות "רוזנמן נסיעות בע"מ" – הטבה זו הינה חד-פעמית וניתנת כהטבה כוללת שאינה תלויה במספר המשתתפים בהרצאה. הטבה זו תקפה ברכישת כרטיס הלוך-חזור מישראל לאוסטרליה/ניו זילנד בלבד.

לראש העמוד