תקנון ותנאי שימוש - אטרקציות והעברות

תקנון זה חל על הזמנת אטרקציות והעברות בתיווך משרד הנסיעות "גלנדר ייעוץ טיולים" (להלן: "מספק השירות").
"גלנדר ייעוץ טיולים" מוכרת רשמית על ידי משרדי התיירות באוסטרליה וניו זילנד, ומוגדרת כ"מומחית" לארגון טיולים ע"י משרדים אלו.

באישור מסמך זה, הנך מקבל את תנאי השימוש ומצהיר/ה כי תפעל/י לפיהם.
מכיוון שהתנאים וההגבלות מכילים חובות משפטיות, מומלץ לקרוא מסמך זה בקפידה.

מדיניות תשלומים וביטולים

1. המחירים המוצעים הינם בשקלים וכוללים את כל עלויות המימון (שערי המרה ועמלות מימון).

2. הזמנת אטרקציות/העברות שבוצעה למעלה מ-60 יום ממועד היציאה לטיול – תשלום מקדמה של 30% משווי ההזמנה ותשלום היתרה לא יאוחר מ-60 יום לפני תאריך היציאה לטיול.
בכל הזמנה מסוג זה, יילקחו פרטי כרטיס אשראי לפיקדון.
לא ייעשה כל שימוש בכרטיס האשראי למעט במקרים בהם יופרו תנאי התשלום על ידי הלקוח.

3. הזמנה שבוצעה מתחת ל-60 יום ממועד היציאה לטיול – תשלום של 100% משווי ההזמנה בעת ההזמנה.

4. דמי ביטול:

 • למעלה מ-60 יום ממועד היציאה לטיול – 10% מערך ההזמנה הכולל.
 • 30-60 יום ממועד היציאה לטיול – 30% מערך ההזמנה הכולל.
 • 15-30 יום ממועד היציאה לטיול – 50% מערך ההזמנה הכולל.
 • פחות מ-15 יום ממועד היציאה לטיול – 100% מערך ההזמנה הכולל.
 • במקרה שההזמנה כללה אטרקציה בה דמי הביטול גבוהים יותר מהמצוין לעיל, ייגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות הספק, ואנו נעדכן על כך.
 • הסכום ייגבה בש"ח.

5. על אף האמור לעיל, על פי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום העסקה ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות.
במקרה זה, ייגבו דמי ביטול בסך 100 ש"ח או 5% מסכום העסקה, הנמוך מביניהם.
הסכום ייגבה בש"ח.

שינוי או ביטול הזמנה ביוזמת הלקוח – שינויים לאחר ההזמנה מצריכים השקעת זמן וכוח אדם ביצירת קשר וביצוע פעולות הביטול עם ספקים שונים באוסטרליה וניו זילנד.
כל בקשת שינוי או ביטול ביוזמת הלקוח חייבת להיעשות במייל בלבד אל nitzan@glender-travel.com ובו לציין את מספר ההזמנה כפי שנכתב באישור ההזמנה.
על כל שינוי או ביטול הזמנה ביוזמת הלקוח ייגבה סכום בסך 100 ש"ח. (לא כולל הפרש במחיר של הספק, אם וכשאר ייווצרו, במקרה של דמי שינוי).

6. מדיניות החזרים –

 • במידה ובוטל סיור או אטרקציה, יש לעדכן אותנו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד האטרקציה על מנת שנוכל לטפל בכך מול הספק.
 • במידה ופעילות התבטלה, דמי ההחזר יוחזרו בניכוי הוצאות שנלוו להזמנה (הוצאות מימון, הפרשי שער וכדומה –  כ-3-5% מערך ההזמנה) – אותם כללים חלים גם במקרה של ביטול ע"י הספק (נותן השירות בחו"ל).
 • ההחזר עלול להיות נמוך יותר מהמצוין באתר הספק או מהסכום שנגבה.
  אנו נעשה את מרב המאמצים להחזר כספי מלא אך לא יכולים להתחייב על כך.
 • ההחזר ייעשה בשקלים ובהתאם לשער היציג ביום ההחזר.
  זמן ההחזר עומד על 30 ימי עסקים ובכפוף להחזר מהספק.
 • No Show: מטיילים שלא יגיעו בזמן לפי הוראות הספק או לא יופיעו לאטרקציה/סיור, לא יקבלו החזר כלשהו עבור הסיור.

כללי

1.הזמנת האטרקציות בכפוף לאישור מצד הספקים על זמינות האטרקציות ביום המבוקש.

2. מחירי האטרקציות עלולים להשתנות מיום ליום (לטובה ולרעה), ולכן אין באפשרותנו לשמור את המחיר המצוין בהצעה מעבר ל-72 שעות.
במידה והמחיר יעלה או יחול שינוי בזמינות האטרקציה המבוקשת – ניצור עמכם קשר ונעדכן את ההזמנה.

3. באחריות הלקוח ליצור קשר עם כל אטרקציה 24-48 שעות לפני ביצוע האטרקציה כדי לוודא את קיומה במועד המתוכנן ע"פ הצעת המחיר.

4. אין באחריותנו להבטיח את קיומן של אטרקציות התלויות במזג האוויר – אישורים על אטרקציות מסוג זה מתקבלים כ-24 שעות לפני תחילת הסיור.
במקרה זה, יתבצע החזר ע"י הספק שיועבר על ידי חברתנו בכפוף למדיניות ההחזרים המפורטת תחת "מדיניות החזרים".

5. בסיום כלל ההזמנות, יישלחו מספרי אישורי הזמנות במייל עם הוראות כלליות, טלפון לבירורים, עדכונים והערות.
במידה והוזמן תיק טיול, הוא יעודכן באופן אוטומטי ויישלח תיק מעודכן.

6. שמות הספקים והחברות המבצעות יימסרו רק לאחר אישורי ההזמנות והעברת תשלום.
הצעות המחיר הנשלחות אינן כוללות את פרטי הספקים אלא רק את שמות הסיורים, פרטים כלליים ומחיר בש"ח

7. על כל מטייל לוודא שהוא מבוטח בביטוח נסיעות לחו"ל המתאים עבור האטרקציות אותן הוא הזמין – ניתן להזמין ביטוח נסיעות לחו"ל דרכנו בקישור הבא.

8. "גלנדר ייעוץ טיולים" משמשת כמתווך ולא כמפעיל הפעילות.
אין באחריותנו לאמוד את טיב השירות בשטח, נזק, שינוי או ביטול שייגרמו כתוצאה ממזג אוויר וכל מקרה שאינו בשליטתנו בישירה.
אנו עובדים עם ספקים מעולים ומקצועיים, בעלי ניסיון של עשרות שנים, שנבדקו באופן אישי ובקפידה.
עם זאת, איננו יכולים להבטיח שלא יתעוררו מחלוקות או בעיות בזמן אמת, ובמידת הצורך אנו כאן כדי לסייע ולעזור בכל בעיה שתיווצר.

9. למען הסר כל ספק יצוין כי מארגן הטיול לא יהיה אחראי בשום מקרה, בגין כל נזק שייגרם למזמין, ככל שייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, במהלך הטיול ו/או כתוצאה מהטיול, לרבות עקב מוות חו"ח, תאונות, אובדן, גניבה, נזקים גופניים, נזקים ממוניים, מחלות ו/או כל הוצאה כלשהי שיהיה על המזמין להוציא, מכל סיבה שהיא שאינה בשליטת מארגן הטיול (לרבות, אך לא רק, טעויות, רשלנות, אי מילוי, חריגה מהוראות, תקלה בכלי רכב או שיט או טיס, הפעלה לקויה של אחד מאלה וכיו"ב או כל פעולה אחרת שאינה בידיעת או בשליטת מארגן הטיול).

לראש העמוד