Deuce

Deuce מפרט מלא אורך רכב 7m רוחב רכב 2.04m גובה חיצוני/גובה פנימי 1.90/2.80m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 75-80L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 2 מבוגרים גודל מיטות מיטה זוגית/2 מיטות יחיד הצללה

Double Down

Double Down מפרט מלא אורך רכב 5.38m רוחב רכב 1.93m גובה חיצוני/גובה פנימי 2.10/2.80m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 70L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 4 מבוגרים גודל מיטות 2 מיטות זוגיות הצללה

Highball

Highball מפרט מלא אורך רכב 5.40m רוחב רכב 1.93m גובה חיצוני/גובה פנימי 2.05/2.80m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק  70L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 3 מבוגרים גודל מיטות מיטה זוגית + מיטת יחיד

Big Six

Big Six מפרט מלא אורך רכב 7.25m רוחב רכב 2.38m גובה חיצוני/גובה פנימי 2.15/3.40m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 75L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 6 מבוגרים גודל מיטות 3 מיטות זוגיות הצללה

Double Up

Double Up מפרט מלא אורך רכב 7.25m רוחב רכב 2.38m גובה חיצוני/גובה פנימי 2.15/3.40m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 75L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 4 מבוגרים גודל מיטות 2 מיטות זוגיות הצללה

Deuce Plus

Deuce Plus מפרט מלא אורך רכב 7m רוחב רכב 2.04m גובה חיצוני/גובה פנימי 1.90/2.80m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 75L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 2 מבוגרים + ילד גודל מיטות מיטה זוגית

Deuce

Deuce מפרט מלא אורך רכב 7m רוחב רכב 2.04m גובה חיצוני/גובה פנימי 1.90/2.80m סוג רכב — נפח מנוע — תכולת מיכל דלק 75L צריכת דלק ממוצעת — בטריה נוספת יש חשמל יש Self Contained יש מיכל מים אפורים יש מיכל מים נקיים יש מספר מקומות לינה/ישיבה 2 מבוגרים גודל מיטות מיטה זוגית/2 מיטות יחיד הצללה

לראש העמוד